Anmälan är öppen från och med den 20/1 2020 till och med den 23/2 2020.

Mer information om priser och boende kommer inom kort!


The registrations for Studentiaden is open between 20/1-2020 to the 23/2-2020. Follow us on our social media channels to keep updated. 

More information about accommodation and cost is coming soon. Stay tuned! .I

Villkor:

  • För att man ska vara anmäld ska man ha fyllt i anmälningsformuläret, betalat in anmälningsavgiften (samt ev. boende och eftersläppsbiljett).
  • För att en deltagare ska få delta under studentiaden måste man vara student och medlem i en SAIF-ansluten förening (en förening som är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund). Detta kommer att kontrolleras på ackrediteringen, se “Ackreditering” längre ner för mer info. Lista på alla föreningar som är SAIF-anslutna finns här.
  • Alla deltagare tävlar för den förening som man är medlem i. Tävlingsdeltagare får under en och samma tävling endast representera en förening. Alla deltagare i ett lag representerar den förening i vilkens namn laget är anmält. Endast föreningar som är anslutna till Sveriges Akademiska Idrottsförbund får representeras tävlingar.
  • Vid val av lagnamn ska föreningsnamnet tydligt framgå. Lagnamnet får inte innehålla ord som kan uppfattas stötande. Om ett namn anses stötande kommer arrangören tilldela laget ett nytt namn, bestående av föreningens officiella förkortning följt av siffror om det rör sig om fler lag från samma förening.
  • Anmälan är personlig och bindande efter att anmälan är stängd. Fram tills dess kan man avanmäla sig och få pengar för både anmälan, boende och eftersläppsbiljett tillbaka.
  • Efter anmälningsperiodens slut kan man avanmäla sig men man kan ej få tillbaka pengarna för boende, eftersläpp eller anmälan. Detta gäller även om man måste avanmäla sig på grund av sjukdom eller liknande anledningar. Det är dock tillåtet, utan extra kostnad, att låta någon annan deltagare ta sin plats om samma saker gäller för den nya personen som för den som avanmäler sig. Avanmälan eller byte av deltagare görs genom att skicka ett mejl till studentiaden2020@outlook.com
  • Vid förändring av anmälan eller frågor hör av dig till oss på mail: studentiaden2020@outlook.com

.