Anmälan är öppen fram till den 23 Februari 2020!!

Anmälningsavgift: 500 kr per person

Detta ingår:

 • Boende i Kulturhuset på egen medtagen madrass. Frukost ingår (Fredag-Söndag)
 • 2 luncher (Fredag och Lördag)
 • Deltagande i valfria sporter och turneringar.
 • Fri tillgång till Torsdags och Fredags kvällsaktiviteter
 • Banketten Lördagskväll 3-rätters med underhållning.
 • Biljett till Jönköpings Student nattklubb Akademin (Gratis entré fram till 23.00 därefter 65 kr)

Det finns Hotell alterantiv mot en extra kostnad av 393-440 kr / natt per person.
Hotell: Famiiljen Ericsson

Anmäl dig eller ditt lag till SM-Sporterna här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb6a9D5Cs8u-slU4UjK8p_Rp45Jl91GTfjmlcLCsTX1dhGLA/viewform?usp=sf_link

Anmäl dig eller ditt lag till Tuneringarna här:
(Om du önskar att enbart delta i Tuneringarna och ej någon SM-sport så mejla studentiaden2020@outlook.com)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-6I9TWKYoZ3GKbQMfbj4jVpBj4lHyJTezIeFMwJkLI4W1DQ/viewform?usp=sf_link

Bra att veta:

 • Gör 1 anmälan per lag och per sport. Detta gäller även turneringarna i E-sport och Shuffleboard. 
 • När du anmäler ett lag måste du ladda upp ett eget word eller excel dokument med laguppställning.
 • Om du önskar delta i fler än 1 SM-sport så skicka ett mejl till studentiaden2020@outlook.com – Vi kan EJ garantera att det går att delta i fler än 1 sport men kommer göra vårt bästa för att göra det möjligt.
 • Turneringarna i E-sport och Shuffleboard kommer att spelas kvällstid efter att SM-klasserna har avslutats.

Betalning

Alternativ 1: Föreningen betalar
Det går bra att föreningen betalar in en klumpsumma för alla deltagare från föreningen, oavsett hur många lag.
Ni räknar själv ut vad ni ska betala(vi dubbel kollar summan) och sedan vid betalning anger ni föreningens namn i meddelanden.

Alternativ 2: Laget betalar
Det går bra att man betalar per lag eller per grupp genom att betala in en klumpsumma.
Ni räknar själv ut vad ni ska betala(vi dubbel kollar summan) och sedan vid betalning anger ni lagets eller gruppens namn i meddelanden.

Alternativ 3: Individuell betalning
Vid individuell betalning så anger du namn och de första 6 siffrorna i ditt personnummer i meddelande.

Plusgiro: 63 85 41-3

Sista betalningsdag är 1 Mars.

Villkor för anmälan:
 • För att man ska vara anmäld ska man ha fyllt i anmälningsformuläret, betalat in anmälningsavgiften (samt ev. boende.)
 • För att en deltagare ska få delta under studentiaden måste man vara student och medlem i en SAIF-ansluten förening (en förening som är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund). Detta kommer att kontrolleras på ackrediteringen, se “Ackreditering” längre ner för mer info. Lista på alla föreningar som är SAIF-anslutna finns här.

  Är ni ännu inte medlemmar i en SAIF-ansluten förening men önskar delta i alla fall kontakta oss på studentiaden2020@outlook.com
 • Alla deltagare tävlar för den förening som man är medlem i. Tävlingsdeltagare får under en och samma tävling endast representera en förening. Alla deltagare i ett lag representerar den förening i vilkens namn laget är anmält. Endast föreningar som är anslutna till Sveriges Akademiska Idrottsförbund får representeras tävlingar.
 • Vid val av lagnamn ska föreningsnamnet tydligt framgå. Lagnamnet får inte innehålla ord som kan uppfattas stötande. Om ett namn anses stötande kommer arrangören tilldela laget ett nytt namn, bestående av föreningens officiella förkortning följt av siffror om det rör sig om fler lag från samma förening.
 • Anmälan är personlig och bindande efter att anmälan är stängd. Fram tills dess kan man avanmäla sig och få pengar för både anmälan och boende tillbaka.
 • Efter anmälningsperiodens slut kan man avanmäla sig men man kan ej få tillbaka pengarna för boende eller anmälan. Detta gäller även om man måste avanmäla sig på grund av sjukdom eller liknande anledningar. Det är dock tillåtet, utan extra kostnad, att låta någon annan deltagare ta sin plats om samma saker gäller för den nya personen som för den som avanmäler sig. Avanmälan eller byte av deltagare görs genom att skicka ett mejl till studentiaden2020@outlook.com
 • Vid förändring av anmälan eller frågor hör av dig till oss på mail: studentiaden2020@outlook.com

Sign-Up is open untill 23rd of February

Sign-Up fee: 500 kr / per person

Included:

 • Accommodation in Kulturhuset on own included mattress. Breakfast included (Friday-Sunday)
 • 2 lunches (Friday and Saturday)
 • Participation in optional sports and tournaments.
 • Free access to Thursday and Friday evening activities
 • Banquet Saturday night 3 course with entertainment.
 • Ticket to Jönköpings Student nightclub Academy (Free admission until 23.00 thereafter SEK 65)

There are Hotell options, price between 393-440 kr / per night / per person.
Hotell: Famiiljen Ericsson

Sign- Up you or you team here to the SM-sports: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewtjA4zLNeed-Ui6Py0k4mSfpV7bgx94PKahmjtsUAAitmwA/viewform?usp=sf_link

Sign-Up you or your team for the Tournaments here:
(If you wish to only particpate in a Torunament please send an email to studentiaden2020@outlook.com)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNKSuE02ZebLtqVSvnjyN9okQe_bTjSqsLa85kUphB6F4BgA/viewform?usp=sf_link

Good to know:

 • Make 1 application per team and per sport. This also includes tournaments in E-sports and Shuffleboard.
 • When you sign up for a team, you have to upload your own word or mark documents with a team statement.
 • If you wish to participate in more than 1 SM sport So send an e-mail to studentiaden2020@outlook.com – We cannot GUARANTEE that it is possible to participate in more than 1 sportsmen will do our best to do so.
 • The tournaments in E-sports and Shuffleboard will be played in the evening after the SM classes have ended.

Last day to pay is 1st of March

Terms and Conditions for the sign-up:

 • Your registration is valid when you have filled in the registration form and paid the registration fee (including possible cost for accommodation and after release ticket).
 • You have to be a student and a member of an association connected to SAIF to be able to participate at Studentiaden. These criterias will be checked during the accreditation process. Here is a list of all the associations connected to SAIF.  

  Are you not yet member in association connected to SAIF but wish to compete send us an email: studentiaden2020@outlook.com
 • Participants must represent the association which the participant are a member of. Participants can only represent one association during a competition. All participating teammates in a team sport represent the association whose name the team is registered in. Only associations connected to SAIF are allowed to be represented during the competitions.
 • The name of the team is supposed to be linked with the association’s name. The team name can not contain any words that might be considered as offensive. If so, the team will be assigned a new name consisting the association’s official shortening name. If there are more teams attending from the same association, the team name will be followed by numbers representing each team from the association. 
 • Registrations for the tournament is personal and binding after submitting period closes. Until submitting period closes, applications are refundable. You can withdraw your application after submitting period closes however, no economic refund will occur. If you, for any reason, can not attend the tournament you can let someone else take your place, however please contact us beforehand, and we will assist you. 
 • If you have any question about your application please contact us studentiaden2020@outlook.com.

.