Tävlingsform: Tävlingen avgörs genom gruppspel med tillhörande slutspel enligt cupmodellen. Tävlingen spelas i klasserna herr, dam, och mixed. I mixed skall varje kön vara representerat med 2 person samtidigt på planen. Totalt får laget bestå av 12 spelare samt 2 ledare.

Matchdräkt: Spelare ska uppträda i matchkläder bestående av enhetlig överdel och enhetlig underdel. Överdelarna skall vara tydligt numrerade. Spelarna uppträder i valfria strumpor samt skor. Smycken tas av eller alternativt tejpas. Om domaren anser att lagen har förväxlingsbara överdelar skall bortalaget byta alternativt förse sig med västar.

Spelform: Matcherna spelas 2 x 12 minuter löpande tid. De sista 2 minuterna i sista perioden spelas med effektiv tid.

Gruppspel: Vinst ger 3 poäng, oavgjort resultat ger 1 poäng. Vid lika poängställning mellan två eller flera lag i en grupp efter gruppspelets avgörande avgörs placeringarna i tur och ordning genom inbördes möte, målskillnad, flest gjorda poäng och därefter straffläggning mellan berörda lag. där varje lag skjuter 3 straffar vardera har det fortfarande inte avgjorts läggs en straff om vart annat tills ett avgörande nåtts.

Slutspel: Slutspel avgörs i cup-form enligt arrangörens spelschema. Vid oavgjort resultat efter fulltid fortsätter matchen med en eller flera förlängningsperioder om 3 minuter till dess ett avgörande nåtts.

Final: Spelas 4×8 minuter löpande tid med de 3 sista minuterna i sista perioden löpande tid.

Walk Over (WO) Om ett lag inte infinner sig på anvisad plan senast tre minuter efter matchstart innebär det att laget har lämnat WO. Om ett lag lämnar WO eller avbryter gruppspelet ska lagets samtliga matcher strykas. Detta gäller även eventuellt spelade matcher. Om ett lag lämnar WO i slutspelet tilldöms motståndarna vinst.


Övrigt: I övrigt gäller Svenska Basketbollförbundets regelverk för

English Version

Play Format: The competition is determined by group play and the corresponding playoffs according to the cup model. The competition is played in the men, women, and mixed classes. In mixed, each gender must be represented by 2 persons at the same time on the field. In total, the team may consist of 12 players and 2 leaders.

Match Jersey: Players must appear in uniform upper and lower parts. The tops must be clearly numbered. The players perform in optional socks and shoes. Jewelry is removed or alternatively taped.

Matches: The matches are played 2 x 12 minutes running time. The last 2 minutes of the last period are played with effective time.

Group Stages: Wining a match gives 3 points, draw results give 1 point.

Playoffs: Playoffs are plaed in cup form according to the organizer’s game schedule. In the event of a full-time draw, the match continues with one or more extension periods of 3 minutes until one team has won.

Final: Played 4×8 minutes running time with the last 3 minutes of the last period running time.

Walk Over (WO) If a team does not appear on the designated schedule within three minutes of the match start, it means the team has left the WO. If a team leaves WO or interrupts the group play, all team matches should be deleted. This also applies to any matches played. If a team leaves WO in the playoffs, the opponents are awarded a win.