Shuffleboard kommer att spelas 2v2 och antalet omgångar som varje lag får spela kommer att bestämmas av antal totala deltagare.

Varje lag kommer ha 4st runda vikter och spelet går ut på att placera dessa inom olika poängområden på motsatt sida från där man står. Man kan få poäng från 1-4 och det gäller att tänka strategisk båda för att undvika att ens egna vikter bli utslagna och för att slut motståndarens vikter.

Den sport kommer att spelas på Torsdagskvällen så att alla som vill kan delta.

Shuffleboard will be played 2v2 and the number of rounds each team will play, will be determined by the total number of participants.

Each team will have 4 round weights and the game is based on placing them in different points areas on the opposite side from where you stand. You can get points from 1-4 and it is important to think strategically both to avoid one’s own weights being eliminated and to eliminate the opponent’s weights.

The sport will be played on Thursday nights so that anyone who wants to can participate.