Föreningskampen är tävlingen som ni gör tillsammans som förening! Oavsett om en deltagare deltar i en lagsport eller individuell sport så tävlar alla deltagare för ”sin” förening. Deltagarna har under tävlingarnas gång möjlighet att samla poäng till sin förening. Den förening med flest poäng i slutet av helgen vinner den ärofyllda titeln ”Studentiadenmästarna” och prispotten på 10 000:-.

.

Föreningskampen is the contest you do together with your association. All participant for each associations, regardless if you are competing individually or with a team, has the opportunity to collect points together during the weekend for Föreningskampen. The associations with the most points at the end of the weekend will win the glorified title Studentiadenmästare and 10 000:- for your association.

.