Torsdag 7/5
8.00-12.00 Ackreditering, Campus arena, Munksjögatan
13.00-14.00 Öppningsceremoni
15.00 Första matchen för dagen
18.00-19.00 Sista matchen för dagen
19.00-23.00 Kvällsaktivitet med möjlighet att samla poäng till Föreningskampen
Shuffleboard hos Shooters
E-sport hos Kappabar

Thursday 7/5
8.00-12.00 Ackreditering, Campus arena, Munksjögatan
13.00-14.00 Opening ceremony and information
15.00 First match of the day
18.00-19.00 Last match of the day
19.00 -20.00 Evening activities and tournaments where you can collect points for Föreningskampen

Shuffleboard at Shooters
E-sport at Kappabar

Fredag 8/5
08:30 Informationsmöte för tränare och individuella spelare för respektive arena
09.00 Första matchen för dagen
16.00-18.00 Sista matchen för dagen
19.00 Kvällsaktivitet, Hälsoparken

Friday 8/5
08.30 Information meeting for coaches and individual players for respective arena
09.00 First match for the day
16.00-18.00 Last match for the day
19.00 Evening Activity, Hälsoparken

.

Lördag 9/5
07.30 Informationsmöte för tränare
08:00 Semifinaler  
13.00 Finaler 
17.30 Prisceremoni  
19.00 Bankett 
22.30 Efterfest, Akademin

Saturday 9/5
07.30 Information meeting for coaches
08:00 Semifinals
13.00 Finals
17.30 Prize Ceremony
19.00 Banquet
22.30 Afterparty, Akademin

.