Tävlingsform: Tävlingen avgörs genom gruppspel med tillhörande slutspel enligt cupmodellen. Tävlingen spelas i klasserna herr, dam, herrdubbel, damdubbel och mixed. I mixed skall varje kön vara representerat med en person. 

Matchdräkt: Spelare ska uppträda i matchkläder anpassade för badmintonspel. 

Spelform: Matcherna spelas i bäst av tre set. Spelarna dömer själva. Ett set är vunnet när en spelare eller ett lag uppnått 21 poäng med en minsta ledning om två poäng, dock går varje set till högst 30. Sidbyte sker alltid vid varje set. Blir det ett tredje set byter man sida när en av spelarna nått 11 poäng. 

Gruppspel: Vid lika poängställning mellan två eller flera personer i en grupp efter gruppspelets avgörande avgörs placeringarna i tur och ordning genom inbördes möte, antal vunna set, antal förlorade set, antal vunna bollar, antal förlorade bollar och därefter lottning. 

Slutspel: Slutspel avgörs i cup-form enligt arrangörens spelschema. 

Walk Over (WO): Om en spelare inte infinner sig på anvisad plan senast tre minuter efter matchstart innebär det att spelaren har lämnat WO. Om en spelare eller ett par lämnar WO eller avbryter/skadas i en match i gruppspelet ska spelarens/ parets samtliga matcher strykas. Detta gäller även eventuellt spelade matcher. Om en spelare eller ett par lämnar WO i slutspelet tilldöms motståndarna vinst. 

Övrigt: I övrigt gäller Svenska Badmintonförbundets spelregler. 

Play format: The competition is decided by group play with the corresponding playoffs according to the cup model. The competition is played in the men’s, women’s, men’s doubles, women’s doubles and mixed classes. In mixed, each gender must be represented with one person.

Match Jersey: Players shall have play in cloths appropriate for Badminton.

Group Stages: The matches are played by three sets. The players judge themselves. A set is won when a player or team achieves 21 points with a minimum lead of two points, however, each set goes to a maximum of 30. Field swaps always occur after each set. If it becomes a third set, sides are change when one of the players has reached 11 points.

Playoffs: Playoffs are decided in cup form according to the organizer’s game schedule.

Walk Over: If a player does not appear on the designated plan within three minutes of the match start, that means the player has left WO. If a player or a pair leaves the WO or interrupts / is injured in a match in the group play, all matches of the player / pair must be deleted. This also applies to any matches played. If a player or a couple leaves WO in the playoffs, the opponents are awarded a win.