Nedan presenteras vanliga frågor och svar. Tveka inte att höra av dig om det är något du undrar över.

Below is listed frequently asked questions in Swedish, for all international students, please contact us if you have any thoughts or questions and we will happily assist you.

.

Behörighet:

Vad räknas som behörig student under Studentiaden?

För att få delta på Studentiaden krävs att du är:

– Student (man ska bedriva eftergymnasiala studier vid universitet, högskola, folkhögskola, KY-utbildningar eller Komvux). Man uppfyller även SAIF:s studiekrav om man avlagt examen under samma kalenderår som tävlingen avgörs.

– Medlem i en SAIF-ansluten studentidrottsförening

Samtliga deltagare skall vid ackreditering innan tävling kunna styrka sin identitet, sitt medlemskap i SAIF-ansluten förening samt att de är studerande på en eftergymnasial utbildning.

Hur vet jag om min förening är ansluten till SAIF?

HÄR kan du kolla om din förening är ansluten till SAIF.

Jag läser en kurs på deltid, räknas jag ändå som student?

Ja. Du räknas som student så länge du uppfyller kraven från svaret i fråga ett. Det har inget att göra med om du studerar på hel- eller deltid.

Jag är doktorand, får jag vara med?

Ja, doktorander räknas som studenter.

Jag tog examen i januari och Studentiaden är i april, får jag delta?

Ja. Så länge du tar examen eller avslutar kurser under samma kalenderår som Studentiaden arrangeras så är du välkommen att delta.

Vad behöver jag ha med mig för intyg till tävlingsdagarna?

Du behöver legitimation, studieintyg (mecenat, studieintyg) samt intyg på att du är medlem i en SAIF-ansluten förening. Detta måste visas upp senast en timme innan tävlingsstart.

.

Tävling:

Följande skillnader finns:

STUDENT-SM –  För att en idrott ska få stämpeln Student-SM krävs deltagande från minst fyra olika studentidrottsföreningar. För att få utlysa en tävling att vara ett Student-SM inför en tävling,

krävs att idrotten finns med på SAIF:s tävlingsprogram som en Student-SM idrott och därmed tidigare har uppnått kravet med deltagare från minst fyra olika studentidrottsföreningar.  Vinnare av Student-SM har rätt att kalla sig Svensk Studentmästare i den aktuella idrotten. Skulle en Student-SM idrott inte nå upp till kravet med deltagare från minst fyra studentidrottsföreningar så blir tävlingen ett inofficiellt Student-SM. Ett Student-SM görs inte om till en turnering.

TURNERING –  En turnering är en tävling som inte finns på SAIF:s tävlingsprogram eller aldrig uppnått kraven för Student-SM. Tävlingen ska ha minst 10 deltagare eller 5 lag för att genomföras (men de kan vara från samma förening). Det ges ingen officiell titel för vinnare av en turnering.

Vilka olika klasser finns?

Samtliga tävlingar erbjuder klasserna:

-Dam

-Herr

-Mixed

I Student-SM krävs att lag eller deltagare från minst fyra olika studentidrottsföreningar är anmälda för att en Studentmästare ska koras. Annars blir tävlingen ett inofficiellt Student-SM.

I turneringsidrotter ska minst 10 deltagare eller 5 lag per klass vara anmälda för att genomföras (men de kan vara från samma förening).

Kan jag tävla för olika föreningar?

Tävlingsdeltagare får under en och samma tävling endast representera en förening. Alla deltagare i ett lag representerar den förening i vilkens namn laget är anmält. Det är ok att låna in spelare från en annan förening i ett lag, men laget tävlar för den förening laget är anmält i.

Jag har en kompis som är medlem i en annan studentidrottsförening och vi vill tävla i samma lag, går det?

Klart ni ska får tävla tillsammans! Alla deltagare i ett lag representerar den förening i vilkens namn laget är anmält, så ni får bestämma för vilken förening ni ska tävla för. Samtliga poäng vid eventuell pallplats eller deltagande i förening ges till den förening man tävlar för i Föreningskampen.

Går det att söka dispens i en tävling?

Ja, det är möjligt att söka dispens i en tävling. Endast SAIF:s tävlingskommitté har tillstånd att ge dispens för tävling. Dispensansökan ska göras på särskild blankett som du finner här: Dispensansökan och skickas in till SAIF:s tävlingsansvarige adam.stigborn@saif.se . Dispensen ska var inskickad senast 24 h innan tävling. En skriftlig och godkänd dispens ska kunna uppvisas vid varje tillfälle under tävlingen.

Vad är Föreningskampen?

Föreningskampen är tävlingen som ni gör tillsammans som förening! Oavsett om en deltagare deltar i en lagidrott eller individuell idrott så tävlar alla deltagare för ”sin” förening. Deltagarna har under tävlingarnas gång möjlighet att samla poäng till sin förening som i sin tur kan vinna den ärofyllda titeln ”Studentiadennmästarna” och därmed vinna 10.000kr! Här kan du läsa mer om Föreningskampen.

.

Övrigt:

Försäkring

SAIF innehar en Folksam Idrottsförsäkring som täcker alla deltagare i samband med tävling. Om en olycka sker under, på väg till eller från tävlingen, täcks deltagarna av denna försäkring. Kontakta SAIF om en olycka skulle ske i samband med en Studentiad. Viktigt att tänka på är att spara alla kvitton från eventuella sjukhusbesök för återrapportering till Folksam. 

Alkohol- och dopingpolicy

Arrangemanget följer Riksidrottsförbundets och Svensk Antidopings regler rörande doping. Det accepteras inte att alkoholhaltiga drycker och droger konsumeras i anslutning till pågående studentidrottstävling.

Deltagare kan komma att dopingtestas av RF/Svensk Antidoping. Deltagare som av medicinska skäl använder dopingklassat läkemedel skall medtaga läkarintyg i orginal. Det ankommer på varje utövare att själv hålla sig förvissad om innehållet i vid varje tillfälle gällande dopingregler. En dopingförseelse som upptäcks vid kontroll i samband med tävling eller evenemang medför att individuella resultat som uppnåtts i den aktuella tävlingen eller evenemanget automatiskt blir ogiltiga. Om fler än en utövare i ett lag i en lagidrott befinns skyldig till dopingförseelse vid tävling eller evenemang, kan laget bli diskvalificerat eller dömas till annan disciplinär påföljd. Om en deltagare är påverkad av alkohol eller andra droger i samband med tävling kommer arrangören alternativt domaren att avvisa vederbörande från tävlingsområdet. Om en åskådare konsumerar alkohol i anslutning till pågående tävling ombeds vederbörande antingen att lämna arenan eller att avsluta sin konsumtion.

.